2020-03-19 06:01:02

Nastava na daljinu u našoj školi

OVA OBAVIJEST SE SVAKODNEVNO AŽURIRA!

Nastava na daljinu započela je u našoj školi od ponedjeljka 16.3.2020. Svi učitelji su stupili u kontakt sa svojim učenicima i roditeljima te rade preko virtualnih grupa ili virtualnih učionica. Svi učitelji, ravnatelj, pedagoginja, psihologinja i knjižničarka imaju svoju Virtualnu zbornicu u kojoj svakodnevno komuniciraju, prate novine i dogovaraju se o radu.

Nadalje su ravnatelj, pedagoginja, psihologinja i knjižničarka uključeni i prate rad svih virtualnih grupa i virtualnih učionica te ih možete kontaktirati preko njih ako budete imali potrebe.  

Pozivamo Vas da pogledate našu VIRTUALNU KNJIŽNICU u kojoj je puno zabavnih i korisnih sadržaja za učenike. 

RAZREDNA NASTAVA

Za učenike razredne nastave svakodnevno se održava nastava na HRT3 "Škola na trećem" koju treba pratiti. Svi materijali mogu se pogledati i kasnije na Youtube kanalu Škola na trećem i Škole za život  a radne materijale možete pogledati i na stranici Škole za život .

1.abc

Roditelji su povezani sa svojim učiteljicama i vjeroučiteljicom preko e-maila  gdje svakodnevno dobijaju upute, šalju svoje uratke i dobivaju povratne obavijesti o svom radu.

Učenici svakodnevno prate HRT3 za 1. razred od 8:00-9:00 h ili 14:00-15:00

Engleski jezik - komunikacija s učiteljicama je preko Dropboxa na poveznici 1.abc  gdje učiteljice svake srijede ostavljaju materijale za cijeli tjedan. 

2.abc, 3.ac, 4.abc

Roditelji su sa svojim učiteljicama i vjedroučiteljicama povezani preko viber grupa u koje one redovito šalju upute i povratne informacije. Uratke učenika roditelji šalju u viber grupu ili na e-mail učiteljicama prema dogovoru.

3.b

Roditelji komuniciraju s učiteljicom putem e-maila a nastavne sadržaje učenici rade preko internetske stranice.

 

Svi učenici 2.-4.r. svakodnevno prate Školu na trećem na HRT 3

2. razred od  9:00-10:00 h ili 15:00-16:00 h

3. razred od  10:00-11:00 ili 16:00-17:00 h

4. razred od 11:00-12:00 ili 17:00-18:00 h

Poveznica za raspored TV programa ovdje

 

Engleski jezik - komunikacija s učiteljicama je preko Dropboxa na slijedećim poveznicama: 2.abc  , 3.a , 3.bc i 4.abc 

Izborna nastava njemački jezik - komunikacija s učiteljicama je preko Dropboxa na slijedećoj poveznici 4.abc

PREDMETNA NASTAVA

Sve razrednice su napravile virtualne učionice za svoje razrede na platformi Yammer i učenici redovito prate upute učitelja, odrađuju zadatke i šalju svoje uratke u virtualne učionice ili na e-mail adresu učitelja. Bitno je pratiti upute svakog predmetnog učitelja. Poveznice za razredne vritualne učionice su:

5. a                5. b             5.c   

6.a                 6.b              6.c

7.a                 7.b              7.c

8.a                 8.b              8.c 

Osim razrednih virtualnih učionica još postoje predmetne virtualne učionice u koje su učenici uključeni. Njihove poveznice su:

 

Engleski jezik 6.c

Matematika 7.c

Izborna nastava Njemački jezik 5.a

Izborna nastava Njemački jezik 6.c

Izborna nastava njemački jezik 7.abc

Vjeronauk 5.a

Vjeronauk 5.b

Vjeronauk 5.c

Vjeronauk 7.a

Vjeronauk 7.b

Vjeronauk 7.c 

Vjeronauk 8.c 

Izborni predmet građanski odgoj i obrazovanje

Izvannastavna aktivnost likovna skupina i kerimičari

Sadržaje predmetne nastave učenici mogu pratiti na Sportskoj TV (SPTV) prema rasporedu koji se donosi svakodnevno a možete ga provjeriti na poveznici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sadržaje možete pratiti i na Youtube kanalu Sportske TV.

Osim Sportske TV i HRT3 učenici mogu, ako žele, pratiti obrazovne sadržaje na sljedećim platformama:

Eduvizija

Edutorij

Izzi (prijava s AAI Identitetom - HUSO)

Mole se svi učenici i roditelji da redovito, svakodnevno, prate upute svojih učitelja u virtualnim grupama i virtualnim učionicama te se aktivno uključe u rad. Redovito možete pratiti i obavijesti na našoj internetskoj stranici koja se svakodnevno ažurira. 

Možemo biti zadovoljni s nastavom na daljinu koja je započela. Učenici su aktivni i motivirani. Učitelji se trude dati sva potrebna pojašnjenja. Za sve nas je ovo novo iskustvo i učimo. Treba razumijevanja i strpljenja. Hvala učenicima, a posebno roditeljima, na suradnji i trudu koji svakodnevno ulažu u praćenje nastave i obrazovanju svoje djece. Ako ima bilo kakvih pitanja i nejasnoća slobodno se obratite svojim učiteljicama, ravnatelju i stručnoj službi.

Nadamo se da će sve ovo brzio završiti i da se vraćamo u svoje "prave učionice" i školu. Svako dobro svima. 

 


Osnovna škola Višnjevac