2021-02-10 09:09:27

Valentinovo i Dani Karnevala najava

Zbog znane epidemiološke situacije neće se održati priredba za Valentinovo. Samim time neće biti niti skraćeni sati u petak 12. veljače 2021. kako je ranije planirano. Nastava se odvija redovito. Naši voditelji glazbenih i dramskih skupina pripremaju video koji ćemo objaviti na našem Youtube kanalu, internetski stranicama i Facebook profilu.

U utorak 16. veljače 2021. obilježit ćemo Dane Karnevala nastavom pod maskama. Zbog epidemiološke situacije sve će se aktivnosti odvijati u sklopu razrednih odjela. Školska komisija će obići razrede i fotografirati učenike. Naravno da su i za taj dan obavezne zaštitne maske za učenike predmetne nastave. Taj dan su sati skraćeni i traju 35 min. Parna smjena (2., 4., 6. i 8.r.) počinje u 8:00 sati, a neparna (1., 3., 5. i  7.r.) u 14:00 sati (dolazak u školu za razrednu nastavu u 7:50, odnosno 14:50 sati). 


Osnovna škola Višnjevac