2021-04-25 20:02:02

Culture by Values - novi e-Twinning projekt

U petak smo preko Zoom-a održali sastanak na kojem smo se upoznali s našim prijateljima iz Turske s kojima surađujemo u sklopu eTwinning projekta pod nazivom "Culture by Values". Predstavili smo sebe i plan našeg rada partnerima projekta, te saslušali njihovo predstavljanje. U sklopu ovog projekta naši učenici će uz pomoć digitalnih alata izraditi video uratke u kojima će predstaviti historiogeografski razvoj gradova Osijeka i Vukovara, istaknuti neke turističke atrakcije te pokazati kulinarsko umijeće prilikom izrade poznatih lokalnih jela. 

Izvijestio Mislav Zemljak, učitelj povijesti i geografije


Osnovna škola Višnjevac