preskoči na sadržaj

Osnovna škola Višnjevac

 > Naslovnica
Školske novosti

Organizacija rada škole u šk. god. 2020./2021. u vrijeme proglašenja pandemije Covid-19 virusa

Autor: Administrator , 30. 8. 2020.

Dragi roditelji i učenici, samo međusobnim uvažavanjem i ustrajnim radom, zalaganjem i povjerenjem možemo savladati nove izazove te vjerujemo da ćemo i ove pedagoške i školske godine uspješno surađivati spremno prihvaćajući i savladavajući nove izazove. Pridržavanjem preporučenih mjera i organizacije rada štitimo vlastito zdravlje, a neizravno i zdravlje svojih obitelji i građana Republike Hrvatske.

(za nastavak teksta odaberi "više")

 

Stoga Vas molimo Vas da se upoznate s dva dokumenta na osnovu kojih će se organizirati nastava u idućoj školskoj godini -  Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u cjelini. Na ovom mjestu donosimo dodatna objašnjenja najbitnijih odrednica.

Rad u školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje Uputa HZJZ-a smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće te se omogućuje uključivanje sve djece u škole.

Iznimka su djeca/učenici koji spadaju u izrazito vulnerabilne/osjetljive skupine (respiratorne poteškoće, kardiovaskularne i maligne bolesti, dijabetes, imunodeficijencija) tijekom epidemije COVID- 19, nastavu prate isključivo na daljinu. O tome odlučuje obiteljski liječnik te molimo roditelje koji misle da njihova djeca spadaju u izrazito vulnerabilne skupine razgovaraju sa svojim obiteljskim liječnikom te se jave razredniku kako bi se na vrijeme dogovorili o načinu provođenja nastave.

Roditelji moraju biti svjesni da se zbog epidemije treba strogo pridržavati mjera te da svako ne pridržavanje istih utječe na povećanje rizika od zaraze. Stoga se roditeljima preporučuje da sa svojom djecom, bez obzira na dob djeteta, što češće razgovaraju o onome što trebaju činiti da zaštite svoje, ali i zdravlje članova obitelji, vršnjaka i drugih.

Osnovne epidemiološke mjere prema kojima će se organizirati rad u školi su:

  • provođenje higijene/dezinfekcije prostora, ruku, obuće
  • smanjivanje fizičkog kontakta (bliskog kontakta) djece/učenika i učitelja iz jedne odgojno-obrazovne skupine (razrednog odjela) s drugim učenicima i nastavnicima

Roditelji/skrbnici koji imaju simptome zaraznih bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće s disanjem, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), izrečena im je mjera samoizolacije, imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19  ne dovode dijete/učenika u školu.

Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature (isto tako u slučaju kašalja, poteškoća u disanju, poremećaja osjeta njuha i okusa, proljeva, povraćanja) ne smiju dovoditi/slati dijete u školu, već se javljaju telefonom/porukom učiteljici/razrednici i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u školu.

U slučaju da se pojave neke zdravstveni poteškoće kod djeteta tijekom boravka u školi roditelji će odmah telefonom biti obaviješteni oko toga, dijete će se staviti u izolacijsku sobu u školi i roditelji trebaju u najkraće mogućem vremenu doći po učenika (ili poslati nekog odraslog).

Ulazna vrata škole će biti zatvorena/zaključana i otvarat će se na poziv zvonom. Roditelji/skrbnici ulaze u prostor škole samo u izuzetnim situacijama. Prilikom ulaska u zgradu obavezno je mjerenje tjelesne temperature, dezinfekcija ruku i potplata te nošenje maski. Roditelji se ne okupljaju na ulazu u školsku zgradu. Roditeljskih sastanaka u školi neće biti niti informativnih razgovora. Sva komunikacija s roditeljima bit će putem video poziva (kroz Google učionicu), grupa društvenih mreža, mailom ili telefonom. O detaljima će se razrednici dogovoriti s roditeljima. Stručna služba i ravnatelj škole su i dalje na raspolaganju roditeljima i možete ih kontaktirati putem mobilnih telefona čiji su brojevi na ovoj stranici pod „Kontakti“ u redovito radno vrijeme.

Isto tako je ulazak drugih osoba (serviseri, dostava i dr.) dozvoljen samo u iznimnim slučajevima. Primjenjuju se iste epidemiološke mjere - mjerenja temperature, dezinfekcije ruku i potplata te nošenje maski.

Za sve djelatnike škole prilikom dolaska u školu i odlaska iz škole obavezno je mjerenje tjelesne temperature te se vodi propisana evidencija o tome.

Učitelji će svaki dan dočekati učenike na ulazu u zgradu i napraviti s njima neophodne mjere dezinfekcije, smještaja u učionice i dr. Na svim ulazima u školu postavljen su bazeni za dezinfekciju. Učiteljice/učitelji će tijekom boravka učenika u školi poticati na redovito održavanju higijene ruku učenika i držanju fizičke udaljenosti. Isto tako će učenici na kraju nastavnog dana u pratnji učitelja izaći iz zgrade.

Tijekom nastave svaki razredni odjel će boraviti u jednoj učionici (učenici ne mijenjaju učionicu). Raspored sati je organiziran kroz dvosate (koliko je to bilo moguće) kako bi se smanjio broj učitelja koji svakodnevno kontaktiraju s pojedinom skupinom učenika. Škola će raditi u dvije smjene.

Užina će biti u učionicama. Hrana će biti jedinično pakovana i neće biti kuhanih obroka. Učenici razredne nastave će imati užinu nakon 1. nastavnog sata u prijepodnevnoj smjeni i nakon 2. nastavnog sata u poslijepodnevnoj smjeni. Učenici predmetne nastave će imati užinu nakon 2. nastavnog sata u prijepodnevnoj smjeni u prijepodnevnoj smjeni i nakon 3. nastavnog sata u poslijepodnevnoj smjeni.

Kako bi se osiguralo vrijeme potrebno za dezinfekciju i prozračivanje učionica između smjena, sati će trajati 40 min. Početak nastave ostaje i dalje u 8,00 i u 14,00 sati (nulti sat u 13,15 h). Ulazak u zgradu i vrijeme odmora bit će različiti za pojedine razredne odjele. Neće biti školskog zvona, već će učitelji određivati vrijeme početka i kraja nastavnog sata, vrijeme odmora. Učenici tijekom odmora ne napuštaju učionice već se zadržavaju ispred učionice i u učionicama, a njihovi učitelji su s njima. Svaki učenik sjedi sam u klupi. Razmak među učenicima je najveći moguć s obzirom na veličinu učionica i broj učenika. Učenici će koristiti toalet i stepenište koji su najbliži s obzirom na smještaj učionice. Za sada, dok vremenske prilike dozvoljavaju, se učenici neće preobuvati na ulasku u školu, samo će dezinficirati potplate. Nastojati će se kad god je to moguće  nastavu izvoditi u dvorištu škole a organizirati će se redovito i kraće šetnje u dvorištu.

Vezano za zajedničke prostorije (hodnici, toaleti, hol i dr.) preporučuje se:

  • prolazak skratiti na minimum
  • da u vremenu prolaska učenika i učitelja iz jednog razrednoga odjela tim prostorijama, drugi odjeli ne prolaze, 
  • da učenici prilikom prolaska nepotrebno ne dodiruju površine ili predmete
  • da učenici prolaze po najkraćoj mogućoj unaprijed utvrđenoj ruti kretanja (to će im učitelji pokazati)
  • kroz hodnike organizirati kretanje u jednom smjeru (uvijek desnom stranom).

Nastava TZK će se što je više moguće organizirati u vanjskom prostoru, koristit će se prednosti dvorane s pregradama i većeg broja svlačionica. Za sada nije dozvoljeno odvijanje izvanškolskih sportskih (i drugih) aktivnosti u prostoru škole. Učitelji TZK-a i razredne nastave upoznat će učenike s novim načinom rada uvažavajući Preporuke za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima.   

Izleti,  ekskurzije, škola u prirodi se za sada neće organizirati (preporuke HZJZ pod Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju covid-19).

Rad školske knjižnice će se provoditi također prema Smjernicama za rad školskih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19 o čemu ćemo pisati na našim stranicama kada školska godina započne.

Dopunska, dodatna i izvannastavne aktivnosti te izborna (vjeronauk, njemački, informatika) uvijek će se odvijati u sklopu jednog razrednog odjela tako da se razredni odjeli ne miješaju. Ako su u pojedinu grupu dodatne, dopunske, izvannastavnih aktivnosti ili izborne nastave uključeni učenici iz dva ili više odjela rad će biti organiziran u turnusima i to djelomično na daljinu a djelomično u školi. O detaljima će učenike obavijestiti učitelj voditelj pojedine aktivnosti. 

Prema preporukama produženi boravak će se organizirati samo za učenike 1. i 2. razreda. To je maksimalno što škola može organizirati s obzirom na raspoloživi prostor a u vezi odredbe o ne miješanju grupa različitih razrednih odjela. Sve detalje o produženom boravku će učiteljice iz produženog boravka dogovoriti s roditeljima preko viber grupe. Još uvijek nisu popunjena sva mjesta u produženom boravku za učenike 2.r. Ako se još neko želi uključiti može se javiti učiteljici Petri Šimenić (mobitel 0912426103).

Prvi nastavni dan u školskoj godini 2020./2021. je u ponedjeljak 7. rujna 2020. Prvi tjedan od 7.-11. rujna 2020. je raspored A tjedna. Neparni razredi 1.abc, 3.abc, 5.abc i 7.abc prvi tjedan su u prijepodnevnoj smjeni, a parni razredi 2.abc, 4.abc, 6.abc i 8.abc prvi tjedan su u poslijepodnevnoj smjeni. Idući tjedan  od 14.-18. rujana 2020. je B tjedan. Tada parni odjeli (2.abc, 4.abc, 6.abc i 8.abc) idu u prijepodnevnu smjenu, a neparni u poslijepodnevnu smjenu. Smjene će se nadalje po tjednima smjenjivati kao što je bilo i prijašnjih godina. Raspored sati po odjelima nalazi se na ovoj stranici navigacija lijevo – "Raspored sati". Kalendar rada za iduću školsku godinu možete pogledati na ovoj stranici navigacija lijevo "O školi" - "Kalendar rada škole". Raspored zvona (sat 40 min i 35 min) je na ovoj stranici gore desno "Raspored zvona". 

Utorak 8.9.2020. zbog lokalnog blagdana Male Gospe nastavni sati će trajati 35 min. Jutarnja smjena počinje u 8,00 h a poslijepodnevna u 14,00 sati. Roditelji koji to žele mogu učenicima opravdati taj dan da ne dolaze u školu. Treba unaprijed javiti razredniku.

Molimo učenike da se ne sakupljaju prije ulaska u zgradu ispred škole, te da drže fizički razmak kad god je to moguće.

Budući da nismo u mogućnosti organizirati razmak između učenika u učionicama kako je propisano 1,5 m (zbog većeg broja učenika i veličine učionice) učenici i učitelji od 5.-8.r. će tijekom boravka u školi imati maske. Maske će osigurati Grad Osijek. Ova će se odredba mijenjati (ili ne) s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. Učenici 1.-4. razreda ne trebaju imati maske.

Prvi nastavni dan svi učenici će dobiti udžbenike (rabljene i nove) i prvi nastavni sat će provesti sa svojim razrednicima koji će im dati sve detaljne upute.

Učenici 1.abc razreda će prvi dan doći prema uputama koje će dobiti od svojih učiteljica u viber grupi kako je i dogovoreno na upisu u 1.r., a koju će učiteljice otvoriti u utorak 1.9.2020. u poslijepodnevnim satima. Prva tri tjedna (zaključno s 25.9.2020.)  za sve učenike 1.r. je pripremno razdoblje i nastava traje do 10,30 h odnosno do 16,30 sati bez obzira na raspored sati. Učiteljice iz produženog boravka će se javiti roditeljima putem viber grupe u srijedu 2.9.2020.

Učenici 8.a koji pohađaju izbornu nastavu njemačkog jezika neka dođu u ponedjeljak 7.9.2020. u 9,40 sati na ulaz kod sportske dvorane, a učenici 8.c u 10,25 sati. U naznačeno vrijeme će učiteljica Ana Andrić doći po njih.

Učenici 6.b koji pohađaju izbornu nastavu njemačkog jezika neka dođu u četvrtak 10.9.2020. u 8,00 sati na ulaz kod sportske dvorane, a učenici 6.c u 8,50 sati na ulaz kod sportske dvorane. U naznačeno vrijeme će učiteljica Ana Andrić doći po njih.

Donosimo raspored učionica, ulaza, korištenja toaleta i stepeništa za pojedine odjele. Ovog rasporeda je potrebno striktno se pridržavati.

Razred

Broj učionice

Ulaz/stepenište/toalet

Vrijeme ulaska u zgradu škole

1.a

24

Glavni ulaz/toalet zapad dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

1.b

20

Ulaz razredne nastave/toalet istok dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

1.c

19

Ulaz razredne nastave/toalet istok dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

2.a

19

Ulaz razredne nastave/toalet istok dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

2.b

20

Ulaz razredne nastave/toalet istok dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

2.c

21

Ulaz razredne nastave/toalet istok dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

3.a

22

Glavni ulaz/toalet zapad dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

3.b

21

Ulaz razredne nastave/toalet istok dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

3.c

23

Glavni ulaz/toalet zapad dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

4.a

22

Glavni ulaz/toalet zapad dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

4.b

24

Glavni ulaz/toalet zapad dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

4.c

23

Glavni ulaz/toalet zapad dolje

A tjedan 7,50 sati

B tjedan 13,50 sati

5.a

53 B/K

Glavni ulaz/hodnik sjever/sporedno stepenište/toalet istok gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

5.b

28 GK

Ulaz od sportske dvorane /glavno stepenište/toalet zapad gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

5.c

58 VJ

Glavni ulaz/hodnik sjever/sporedno stepenište/toalet istok gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

6.a

59 M

Glavni ulaz/hodnik sjever/sporedno stepenište/toalet istok gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

6.b

60 HJ

Ulaz od sportske dvorane /glavno stepenište/toalet zapad gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

6.c

62 HJ/EJ/NJ

Ulaz od sportske dvorane /glavno stepenište/toalet zapad gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

7.a

59 M

Glavni ulaz/hodnik sjever/sporedno stepenište/toalet istok gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

7.b

60 HJ

Ulaz od sportske dvorane /glavno stepenište/toalet zapad gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

7.c

62 HJ/EJ/NJ

Ulaz od sportske dvorane /glavno stepenište/toalet zapad gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

8.a

58 VJ

Glavni ulaz/hodnik sjever/sporedno stepenište/toalet istok gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

8.b

53 B/K

Glavni ulaz/hodnik sjever/sporedno stepenište/toalet istok gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

8.c

28 GK

Ulaz od sportske dvorane /glavno stepenište/toalet zapad gore

A tjedan 8,00 sati

B tjedan 14,00 sati

Iza nas je pedagoška i školska godina koju ćemo dugo pamtiti, a pred nama godina puna izazova. Zajedno ćemo uspješno započeti i provesti ovu školsku godinu. Svi učitelji i djelatnici škole ovdje su da otvore  životne vidike našim učenicima i vašoj djeci. Ovdje smo da naše učenike poučavamo novim znanjima, odgajamo ih da postanu  cjelovite osobe te budu uzorni građani, dobra djeca i iskreni prijatelji. 

Pozivamo sve roditelje da i dalje redovito prate internetsku stranicu škole na kojoj ćemo objaviti sve obavijesti i izmjene (ako ih bude). 
Koliko je sati?

Raspored zvona

Kalendar
« Lipanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Tražilice

Društvene mreže

  

TV program

UPISI U SREDNJU

                                                                                             

kamo nakon osnovne?
e-novine

  

 

E-knjižnica

CMS za škole logo
Osnovna škola Višnjevac / Crni put 41, HR-31220 Višnjevac / os-visnjevac.skole.hr / ured@os-visnjevac.skole.hr
preskoči na navigaciju